Portal ForexClub.pl używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej informacji w polityce prywatności.

Rachunek REAL

Aby otworzyć rachunek rzeczywisty w Dukascopy Bank należy przejść przez kilka etapów - prosimy najpierw zapoznać się z CAŁOŚCIĄ by uniknąć jakichkolwiek problemów!

_________________

Skrócony opis procedury rejestracyjnej
 1. Wydrukuj dokumenty wygenerowane po wypełnieniu formularza.
 2. Podpisz dokumenty umieszczając aktualną datę w wyznaczonych miejscach.
 3. Przygotuj potwierdzoną notarialnie kserokopię dowodu osobistego bądź paszportu.
 4. Przygotuj kserokopię dowolnego rachunku (np. rachunek za wodę, telefon) lub wyciąg bankowy z adresem takim samym jak w formularzu rejestracyjnym z datą nie starszą niż 3 miesiące.
 5. Wyślij komplet dokumentów pocztą lub kurierem na adres:
  Dukascopy Bank SA
  ICC, Route de Pré-Bois 20
  1215 Geneva 15
  Switzerland
 6. Prześlij swój numer UIN na adres rejestracje@forexclub.pl w celu weryfikacji poprawności rejestracji.
 7. Po otrzymaniu i zweryfikowaniu dokumentów przez Dukascopy Bank otrzymasz drogą mailową instrukcje dot. przelewu depozytu za pomocą konta bankowego lub karty kredytowej bądź debetowej.
 8. Po zaksięgowaniu wpłaty otrzymasz drogą mailową login oraz tymczasowe hasło, które należy zmienić na własne.

_________________

Rozszerzony opis procedury rejestracyjnej

Etap I.

 • należy starannie wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny (bez polskich znaków!) - polskie tłumaczenie formularza rejestracyjnego z objaśnieniami znajdziesz w naszym Tutorialu. Warunkiem koniecznym otrzymania rabatu na prowizję oraz dostępu do innych korzyści, jest przejście do formularza z tej strony.
 • wydrukować dokumentację Dukascopy Bank dotyczącą otwarcia rachunku (opcja dostępna od razu po wypełnieniu całej aplikacji),
 • przeczytać uważnie dokumentację, a następnie podpisać i umieścić aktualną datę.

_________________

Etap II.

A. W przypadku kont dla inwestorów indywidualnych.

Należy skompletować:

 • podpisaną oraz wypełnioną Umowę Handlową (Marketplace Trading Agreement), Wniosek o Otwarcie rachunku (Request for the Opening of an Account), Szczegóły dot. Konta Bankowego Klienta (Customer Bank Account Details), Identyfikację właściciela środków (Identification of the Beneficial Owner(s)), Informację o ryzyku związanym z obrotem na SWFX Marketplace (Risks in Foreign Exchange Trading on the SWFX Swiss Forex Marketplace), Informację o ryzyku (Risk Disclosure and Acknowledgment) Ujawnienie w odniesieniu do używania dróg telekomunikacyjnych (Release in Respect of The Use of Means of Telecommunication); oryginały, automatycznie wygenerowane do wydruku po wypełnienia formularza;
 • potwierdzone *notarialnie ksero dowodu osobistego lub paszportu z dobrze widocznym zdjęciem oraz podpisem właściciela konta (potwierdzone oryginały),
 • ksero dowolnego rachunku (np. za wodę, internet, telefon) nie starszego niż 3 miesiące; (adres na rachunku musi się zgadzać z tym podanym w formularzu rejestracyjnym),
 • wizytówkę, jeśli ją masz.
*Potwierdzenie notarialne dowodu wystawić może dowolny notariusz w Polsce. Jest to robione "od ręki" w ciągu kilku minut za opłatą nie większą niż 10 PLN. Dokument ten nie musi być tłumaczony na język obcy.

 

B. W przypadku kont dla osób prawnych.

Należy skompletować:
 • należycie podpisaną oraz wypełnioną Umowę Handlową (Trading Agreement), Wniosek o Otwarcie rachunku (Request for the Opening of an Account), Szczegóły dot. Konta Bankowego Klienta (Customer Bank Account Details); (oryginały),
 • potwierdzone notarialnie ksero dowodu osobistego lub paszportu z dobrze widocznym zdjęciem oraz podpisem wszystkich właścicieli konta (potwierdzone oryginały),
 • potwierdzenie miejsca zamieszkania właścicieli firmy (np. kopia dowolnego rachunku),
 • pełną dokumentację firmy, czyli:
 1. świadectwo rejestracji spółki (jeśli dokument ten jest starszy niż 12 miesięcy to będzie wymagany Certificate of Good Standing (w przypadku firm amerykańskich) lub Certificate of Incumbency (certyfikat poświadczający, iż ma się prawdo do reprezentowania spółki i odpowiada się w jej imieniu) nie starszy niż 6 miesięcy
 2. wyciąg z rejestru handlowego nie starszy niż 6 miesięcy
 3. firmowe pełnomocnictwo dla wszystkich podpisujących umowę z Dukascopy Bank
 4. The Memorandum and Article of Association (Umowa założycielska spółki)
 5. Pisemna nominacja dyrektora lub dyrektorów spółki
 • uchwałę walnego zgromadzenia upoważniającą do otwarcia rachunku i wskazującą osoby upoważnione do podpisania umowy z Dukascopy Bank, zarządzania kontem oraz inwestowania w ryzykowne instrumenty finansowe.
Uwaga! Wszystkie dokumenty firmowe również muszą być potwierdzone notarialnie.

Od 1 lipca nie są akceptowane przedsiębiorstwa z siedzibą główną na terytorium Stanów Zjednoczonych. W celu otrzymania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

_________________

Etap III.

Wyślij komplet dokumentów pocztą lub kurierem do siedziby brokera na adres:

Dukascopy Bank SA
ICC, Route de Pré-Bois 20
1215 Geneva 15
Switzerland

Średni czas przesyłki poleconej, priorytetowej z Polski do Szwajcarii za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. to 3-4 dni robocze.

_________________

Etap IV.

Po otrzymaniu kompletu dokumentów i ich weryfikacji pracownik Dukascopy Bank skontaktuje się z Tobą przekazując *instrukcje potrzebne by zasilić konto. Rachunek można zasilić tylko przelewem z konta bankowego należącego do osoby, która jest właścicielem rachunku w Dukascopy Bank. Jako odbiorcę przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko, a jako adres swój adres zamieszkania podany w formularzu rejestracyjnym.

Każdy klient po otwarciu rachunku, posiada swój indywidualny numer IBAN w Dukascopy Bank służący do trzymania depozytów.

Uwaga! W razie jakichkolwiek wątpliwości przy dokonywaniu przelewu środków prosimy o kontakt.

_________________

Etap V.

Po złożeniu depozytu zostanie wygenerowany login konta (litery i cyfry) oraz tymczasowe hasło do logowania, które należy zmienić na własne udając się na stronę Dukascopy z linku zamieszczonego w mailu. Twoje nowe hasło musi mieć:

 • przynajmniej 8 znaków,
 • przynajmniej jedną dużą i jedną małą literę,
 • może zawierać tylko litery od a do z (A do Z) i cyfry od 0 do 9.

Instrukcja jak poprawnie wypełnić formularz:

_________________

Etap VI.
 
Kolejną rzeczą będzie otrzymanie zabezpieczającego kodu PIN do logowania. Zostanie on wysłany na podany przez Ciebie numer komórkowy. 
Istnieje możliwość zmiany kodu PIN. W tym celu należy zadzwonić do Dukascopy Bank na wskazany przez nich w mailu numer telefonu. Zostaniesz poproszony o:
 • podanie nowego numeru identyfikacyjnego klienta (Client ID), czyli 5 cyfr, które zostały wysłane w mailu z loginem i tymczasowym hasłem;
 • imienia i nazwiska;
 • potwierdzenia swojego adresu e-mail.
Uwaga! Jeśli nie znasz języka angielskiego (lub innego obsługiwanego przez Dukascopy), istnieje możliwość zorganizowania telekonferencji w towarzystwie polskojęzycznego pracownika Dukascopy - w tym celu prosimy o kontakt

Jak działa kod PIN?

Kod PIN to cztery wskazane przez Ciebie cyfry. Przy logowaniu na platformę należy zaznaczyć opcję "PIN code", a następnie wpisać cyfry, które są obok numerów odpowiadających kodowi PIN.

Istnieje możliwość zrezygowania z potrzeby użycia kodu PIN jednak ze względów bezpieczeństwa nie zalecamy tego rozwiązania.

_________________

Etap VII.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje konto zostało otwarte poprzez serwis Forex Club (warunek konieczny by otrzymać rabat 20% na prowizję oraz dostęp do pozostałych korzyści), prześlij swój UIN (Unique Identification Number), który otrzymasz od razu po wypełnieniu aplikacji on-line, na e-mail rejestracje@forexclub.pl. UIN składa się z liter oraz cyfr i ma postać np. 2Q7UMND9XM. Prosimy o przesyłanie UIN przed dokonaniem wpłaty depozytu!

Jeśli nie otrzymałeś swojego kodu UIN, napisz do swojego Account Managera (osoby kontaktowej z Dukascopy, która zajmuje się otwieraniem rachunku) by taki kod podała.

Otwarcie rachunku  Logowanie do rachunku rzeczywistego

Otagowano jako: #konto transakcyjne, #rachunek real, #rachunek rzeczywisty