Portal ForexClub.pl używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej informacji w polityce prywatności.

Słownik inwestora - L

LEI (Leading Economic Indicators) - jest zbiorem 10 różnych wskaźników. Są to: średnia długość tygodnia pracy, nowrejestrowani bezrobotni, nowe zamówienia, osiągi sprzedawców (wyniki sprzedaży), nowe zamówienia na dobra kapitałowe nie uwzględniające zamówień przemysłu zbrojeniowego, pozwolenia na budowę, poziom indeksu S&P500, wskaźnik M2 skorygowany o inflacje, różnica stóp procentowych 10-letnich obligacji i fed funds rate, indeks oczekiwań konsumentów.

Lewar (Leverage) – patrz Dźwignia Finansowa

LIBOR – London Interbank Offered Rate - stopa procentowa depozytów oferowanych przez banki londyńskie

Long – pozycja długa zakładająca wzrost kursu danego instrumentu

Lot (1.0) – ogólnie jest przyjęte, że to 100 000 jednostek waluty bazowej

Otagowano jako: #lei, #lewar, #libor, #long, #lot, #słownik forex, #słownik inwestora


Słownik inwestora