Portal ForexClub.pl używa ciasteczek (cookies), dzięki którym może działać lepiej. Więcej informacji w polityce prywatności.

Style inwestycyjne

Istnieje kilka rodzajów styli inwestycyjnych, które wyróżniają się między sobą przede wszystkim charakterem handlu oraz perspektywą czasową transakcji. W literaturze i portalach poświęconych inwestowaniu (niekoniecznie na giełdzie walutowej) można znaleźć różne definicje wymienionych styli. Ich poniższe opisy dotyczą ujęcia na rynku Forex i są subiektywną opinią autorów.

 

Inwestycje krótkoterminowe - inwestowanie w krótkim terminie najczęściej wiąże się z transakcjami, które są zamykane przed upływem jednego roku. W praktyce wyszłoby, że na rynku walutowym występuje tylko taki rodzaj handlu. Rynek Forex działa teoretycznie 3 razy dłużej niż rynek akcji (sesje trwają ok. 8h dziennie, FX 24h na dobę) więc określilibyśmy na nim handel krótkoterminowy w granicy do 1-3 miesięcy. Nie narzuca on żadnej konkretnej metodologii przy podejmowaniu decyzji, podobnie jak inwestycje w średnim i długim terminie. 

Inwestycje średnioterminowe - w internecie można znaleźć definicję, że to transakcje zarówno poniżej roku, jak i od 1 do 5 lat. Wg nas na rynku walutowym średni termin to okres, który może nakładać się ramami czasowymi z krótkim terminem w zależności od przyjętych ograniczeń i wynosi od 1-3 miesiąca do 6 miesięcy. Zazwyczaj analizy wykonywane są na dużych interwałach wykresów typu 4-godzinny, 1-dniowy.

Inwestycje długoterminowe - tutaj także ciężko znaleźć jeden ogólny i poprawny przedział czasowy jednak najczęściej pojawia się definicja, że długoterminowe inwestycje to takie powyżej jednego roku bez górnego ograniczenia. Na Forexie każda pozycja trzymana powyżej pół roku wg nas może już zyskać miano długoterminowej. Jest ich zdecydowanie najmniej, a to ze względu na brak cierpliwości ze strony inwestujących oraz ilości czynników na rynku, które bezustannie się zmieniają. Często inwestorzy długoterminowi posługują się analizą fundamentalną, którą zyskuje na efektywności głównie w szerszej perspektywie czasowej jednak jest dość czasochłonna. Wykresy analizowane są zazwyczaj na interwałach jednodniowych i tygodniowych.

Day-trading - jest to bez wątpienia dominujący styl inwestycyjny wśród inwestorów Forex. Day-trading, czyli handel dzienny to rodzaj zawierania transakcji, który nie przewiduje przetrzymania otwartej pozycji na następny dzień. Wszystkie transakcje muszą zostać zrealizowane i zamknięte przed rozpoczęciem kolejnej sesji. W związku z tym dominują tu niskie interwały czasowe wykresu. Z reguły od godzinowego w dół.

Scalping - tzw. skalpowanie to swego rodzaju odmiana day-tradingu. Podobnie jak w DT, pozycje są zamykane w ciągu tej samej sesji z tą różnicą, że to zazwyczaj bardzo krótkie transakcje z bliskimi zleceniami Stop Loss i/lub Take Profit. Nie istnieje jedna definicja scalpingu, która precyzowałaby sztywne ramy czasowe czy odległości w zleceniach jednak można powiedzieć, że pozycje nie są otwarte dłużej niż kilka minut i zazwyczaj kończą się kilku-kilkunastopipsowym zyskiem lub stratą. W analizie z reguły wykorzystywane są wykresy z interwałem czasowym do 30minutowego. Można też spotkać minutowe, sekundowe czy nawet opierające się tylko o zakres ruchu w pipsach (tzw. range bars).

Swing trading - jest to styl pośredni między day-tradingiem a inwestowaniem krótkoterminowym. Mówi się, że dominują tu transakcje trwające od 1 do 4 dni. Jak sugeruje nazwa, technika ta polega na wyłapywaniu wahań z poszczególnych fal, w których porusza się rynek. Analiza zazwyczaj wykorzystuje wykresy w przedziale czasowym od M30 do H4.

News trading - jest to specyficzna forma handlu skupiająca się na konkretnej metodologii w oparciu o którą zawierane są transakcje. Jak nazwa wskazuje, do tego celu wykorzystywane są wiadomości rynkowe. Inwestorzy posługujący się news tradingiem handlują zazwyczaj na parach najbardziej podatnych na dane makroekonomiczne i rozbieżności w wynikach względem prognoz. Im większe odchylenie wyniku danego wskaźnika od prognozy ekonomistów tym silniejsza reakcja kursu. Podstawą jest zmienność pary walutowej. Wraz z zwiększoną zmiennością zmniejsza się ryzyko niepowodzenia transakcji. Istnieje wiele szczegółów, które wpływają na wynik końcowy tego rodzaju handlu, począwszy od płynności i poślizgów, przez metodę wejścia i wyjścia z rynku, po dobieranie odpowiednich parametrów dla zlecenia. Z racji, że cała akcja po publikacji danych makro przebiega zazwyczaj bardzo szybko, inwestorzy przeważnie wykorzystują do handlu strategie automatyczne.

Otagowano jako: #daytrading, #horyzont czasowy, #news trading, #scalping, #skalping, #swing trading